Eksisteret siden 1893

Specialist i private retsforhold

Til mine klienter​

Jeg skal gøre opmærksom på, at mit kontor i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve, at klienter legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse. Disse oplysninger bliver opbevaret i mindst 5 år.

Legitimeringen sker ved forevisning af pas/kørekort og sygesikringsbevis. Dokumenterne opbevares i fotokopi.

Når en sag påbegyndes her på kontoret, er det således under forudsætning af klientens accept af ovenstående.

Opmærksomheden henledes på, at dokumenter, som anvises til tinglysning, skal indeholde oplysning om CPR.nr. eller CVR.nr. på de ifølge dokumentet forpligtede og berettigede. CPR.nr. eller CVR.nr. vil ikke blive gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med tinglysning.

Sluttelig henvises til Privatpolitik for Advokatfirmet Linde, gældende fra maj 2018, der er at finde på vores hjemmeside www.advokatfirmaetlinde.dk.​

Advokatfirmaet Linde​

​Telefon: 48 48 00 35

CVR: 14469397​