Eksisteret siden 1893

Specialist i private retsforhold

Oplysningspligt

Advokatfirmaet Linde er etableret på følgende adresse:

Helsingørsvej 1A

3480 Fredensborg

Vi kan kontaktes på tlf.nr. + 45 48 48 00 35 og på telefax nr. +45 48 48 08 44 samt på emailadressen info@advokatfirmaetlinde.dk

Vores CVR.nr. er 14 46 93 97.

Advokatfirmaet Linde er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokatfirmaet Linde har klientkonto i Nordea.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantifonden dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står op en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantifonden findes på Garantifondens hjemmeside www.gii.dk.

​Advokaterne hos Advokatfirmaet Linde er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Linde er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, tegnet hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Linde, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Linde anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Linde er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær, opkrævet af Advokatfirmaet Linde, og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet Lindes advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.​

Advokatfirmaet Linde​

​Telefon: 48 48 00 35

CVR: 14469397​