Eksisteret siden 1893

Specialist i private retsforhold

SEPARATION OG SKILMISSE

For de fleste nygifte par, er det en fjern tanke, at ægteskabet måske en dag går i opløsning – men desværre viser statistikkerne, at det sker i rigtig mange tilfælde.

Ved en separation/skilsmisse skal ægtefællernes fællesformue (fællesboet) deles, og det kalder man bodeling. Når fællesboet skal deles, gælder det i de fleste tilfælde en række forskellige aktiver og passiver fx hus, bil, værdipapirer, bankindeståender, osv. Man skal afgøre, hvem der skal have hvilke aktiver og hvem, der skal betale gælden.

En bodeling kan ende med at blive meget kompliceret, og der er mange ting, der skal tages stilling til bl.a. skæringsdag, opgørelsesdag, specielle skattemæssige forhold og ikke mindst hvilke aktiver og passiver, der tilhører hvem. Derfor er det en rigtig god ide at få hjælp fra en advokat.

Advokatfirmaet Linde sikrer, at hele processen forløber på den rigtige måde, og at alle detaljer er på plads, så ingen parter bliver efterladt i kulden.​ Vi kan også hjælpe med juridisk hjælp til ægtepagter.

Advokatfirmaet Linde​

​Telefon: 48 48 00 35

CVR: 14469397​